Прием граждан

П Р И Е М      Г Р А Ж Д А Н

ВТОРНИК, СРЕДА

с 9:00 до 13:00

с 14:00 до 17:00

ЧЕТВЕРГ

с 9:00 до 13:00